Każdy myśliwy w kraju nad Wisłą musi zapoznać się z tym prawem. Mowa jest: nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego, który został ogłoszony w 2019 roki.