Dotyczy to przypadków z życia gospodarczego, gdy pracodawca bądź pracownik dokona ujawnienia wewnętrznej korespondencji. Jak chociażby sytuacja z końca 2018 roku, gdy NSZZ „Solidarność” w sieci sklepów „Biedronka” złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawcę. Sprawa dotyczyła udostępnienia prasie przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Jeronimo Martins (właściciel sklepów sieci „Biedronka”) imion i nazwisk członków organizacji związkowej poprzez przekazanie protokołu z ustaleń sporu zbiorowego.
Autor
Portal Szukam Pracy